Kontakt:

Email: admin@dikan.org.rs

#

Назив: ДИКАН Авала

Облик организовања: Удружење

Матични број: 28274068

ПИБ: 111283720

Датум оснивања: 25.01.2019

Датум доношења Статута: 25.01.2019

#

Twitter